Контакти  +38 (044) 4083945                        gimnazia13@ukr.net
Соціальні мережі
     РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ 
                               «Зелена школа  планети»   
       Актуальність     проєкту:
     “Екологічна небезпека,  якщо вона стає реальною, –  сильніша за війну, бо вбиває поступово,  з прицілом на багато поколінь”.                                 
       А. Мелуа,  А. Яшин

     Мета  і  завдання  проекту
     формувати ціннісне ставлення особистості до природи; 

     •         формувати екологічні знання, виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її багатства;

     •         формувати вміння і навички діяльності в природі;

     •         виховувати екологічно свідомих і небайдужих учнів до проблем  свого міста, свою краю; 

     •         звернути увагу на джерела забруднення та їх негативний вплив на довкілля;

     •         популяризація літератури на екологічну тематику;

     •         залучити дітей до благоустрою території власної школи;

     •         формувати етичні відносини школярів з довкіллям;

     •         здійснення екологічно-просвітницької роботи;

     •         розвивати творчі здібності учнів.

     Міні– дослідження: «Дивосвіт навколо нас»

     Куратор: Крукова Т. В.

     Мета: формувати уявлення про світ живої та неживої природи, допомогти усвідомити себе як частинку навколишнього світу; заохочувати помічати красу навколо себе.

     Екскурсія до «Експериментаріума»

     Куратори: Крукова Т. В.  та Нагорна Т. А.

     Мета: ознайомити учнів із зв’язками екології з природничими  науками; інтегрувати дітей у сучасну науку, «знання через досвід», щоб зрозуміти основні процеси та принципи законів природи; виховувати пізнавальний інтерес до природничих наук.

     Трудовий сюрприз: « Затишок і краса» . Участь у акції – « Годівничка»

     Куратор: Крукова Т. В.

     Мета: формувати уявлення учнів про світ живої та неживої природи, тваринний світ рідного краю;  сприяти усвідомленню учнями потреби допомагати  «братам нашим меншим»; розвивати допитливість, ініціативність, відповідальність; виховувати відчуття до прекрасного; допомогти усвідомити себе як частинку навколишнього світу; заохочувати помічати красу навколо себе.

     Працюємо разом. Виготовлення символу 2020 року :  « Весела мишка»

     Куратори: Кирилюк Ю. В. та Вересовська О. В.

     Мета: дати учням уявлення про не пасивне набуття нових знань, а  як спосіб самостійної їх побудови за допомогою всіх учасників ; розвивати процес пізнання, співробітництва, співтворчості, спільного пошуку; мотивувати учнів  до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. 

     Акція  : « Сміття – проблема людства, зберігаємо красу природи»

     Куратор: Крукова Т. В.

     Мета: розвивати уявлення школярів про загрозу екологічної катастрофи та проблеми охорони природи планети Земля; виховувати відповідальне ставлення до довкілля ( повітря, грунти, флора, фауна); формувати екологічну свідомість.

     Участь у міському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Допоможемо птахам узимку»

     Куратор: Крукова Т. В.

     Мета: розвивати уявлення дітей про екологічний стан живої природи взимку; виховувати екологічну свідомість; формувати чуйне ставлення до тварин та птахів рідного краю; виховувати толерантність, любов до природи.