Контакти  +38 (044) 4083945                        gimnazia13@ukr.net
Соціальні мережі


Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 1-4 класів Нової української школи    с  кладені на основі    

Наказу МОН України  від 13.07.2021 № 813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 1-2 КЛАСІВ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 3-ІХ КЛАСІВ

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 5-11 класів  с кладені на основі   

Додатка №2   до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222  " Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання   навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної  середньої освіти ",   Додатка    до листа Міністерства   освіти  і     науки України   від 11.08.2020 № 1/9-430  " Інструктивно-методичні рекомендації    щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році " відповідно до вимог    навчальних програм  для 5-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas) та   навчальних програм для 10-11 класів  (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv)